Baanbrekend in Recruitment!

Functie Woonconsulent
Regio
Zuid Holland
Plaats
Leerdam
Vacature categorie
Consultancy
Datum van plaatsing
15/10/2010
Contactpersoon
Sakina el Kasimi
Bedrijf
KleurrijkWonen
Bedrijfsprofiel
KleurrijkWonen is een kleurrijke, middelgrote woningcorporatie, werkzaam in de vijf gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam en Lingewaal. Met een divers woningaanbod van bijna 12.000 woningen bieden zij hun klanten in een deel van de Betuwe en Zuid-Holland een eigen (t)huis. Dit doen zij vanuit een vooruitstrevende visie over de invulling van het concept ‘wonen’. Zo besteden zij veel aandacht aan items als leefbaarheid, bewonersparticipatie, klantenwensen, nieuwbouw, herstructurering en de vraag van speciale doelgroepen (zoals wonen met zorg). De organisatie bestaat uit drie woonbedrijven (Leerdam, Culemborg, Geldermalsen) en een backofficekantoor in Deil. Voor het woonbedrijf in Leerdam zijn wij op zoek naar kandidaten voor de tijdelijke functie (max. 1 jaar) van Woonconsulent.
Functieomschrijving
Doel van de functie
De woonconsulent is belast met het bewerkstelligen van een optimale dienstverlening aan de klanten. De woonconsulent is verantwoordelijk voor het klant- en marktgerichte verhuren en verkopen van de woningen door een resultaatgerichte en dienstverlenende instelling.

Plaats in de organisatie
De woonconsulent is verantwoording verschuldigd aan de Manager Wonen. De woonconsulent wordt functioneel aangestuurd door de coördinator Gebiedsteam.

Resultaatgebieden
Woonruimteverdeling
• Verstrekt informatie aan woningzoekenden en huurders over de in verhuur of verkoop zijnde (woon)ruimten volgens het geldende woonruimteverdeelsysteem.
• Voert intakegesprekken met woningzoekenden en huurders en verzorgt de registratie.
• Verzorgt de labelling, toewijzing van (woon)ruimten (huur en koop) in de wijk, aan de geregistreerde klanten, alsmede aan bijzondere doelgroepen gebaseerd op het strategisch voorraadbeheer.
• Voert intakegesprekken in verband met urgentieaanvragen.
• Doet voorstellen ten behoeve van het strategisch voorraadbeleid.

Verhuur/koop
• Sluit huurovereenkomsten af met nieuwe bewoners en verzorgt eventuele huursubsidie aanvragen.
• Verstrekt informatie over woontechnische aspecten en eventueel straat/buurt/wijk-wetenswaardigheden.
• Informeert en begeleidt klanten met betrekking tot verkoop van (sociale) koopwoningen in samenwerking met de daarvoor aangewezen makelaar.
• Voert gesprekken met toekomstige bewoners over de leefbaarheid in de wijk en
wijze waarop omgegaan wordt met overlast.
• Maakt afspraken en bewaakt een begeleidingscontract met moeilijk plaatsbare
huurders.
• Verzorgt sociale begeleiding van bewoners bij conflicten met betrekking tot
bewoning, huurbetaling e.d.

Leefbaarheid
• Begeleidt bewoners bij buurt- en individuele problemen.
• Behandelt overlastzaken door onder andere signalering, bemiddeling en juridische afhandeling.
• Signaleert leefbaarheidproblemen en neemt initiatief door samen met de wijkopzichter en andere partijen (wijkbeheerder) deze problemen op te pakken binnen de gestelde mogelijkheden.
• Overtuigt, beïnvloedt en begeleidt bewoners om mee te werken aan de leefbaarheid van hun straat/wijk/buurt.
• Participeert in een netwerk/wijkteam, waarvan mede deel uitmaken vertegenwoordigers van andere organisaties.

Bewonersparticipatie
• Is vertegenwoordiger van KleurrijkWonen bij de verschillende klachtencommissies (woonruimte¬verdeling, huurcommissie en regionale klachtencommissie).
• Richt bewonerscommissies op en begeleidt deze.

Projecten
• Begeleidt projecten (nieuwbouw, sloop- en renovatieprojecten) vanuit de afdeling Wonen door onder andere informeren en begeleiden van bewoners, uitplaatsen van bewoners, participatie en opstellen van diverse contracten.
• Begeleidt inspraakprocedures ten aanzien van nieuwbouw- en woningverbeterprojecten.
• Vervult een voortrekkersrol en is aanspreekpunt in de interne projectgroep met als speciaal aandachtsgebied markt en klanten.

Rapportages
• Vervaardigt informatiemateriaal, nieuwsbrieven en formulieren ten behoeve van de algemene dienstverlening.
• Legt gegevens van woningzoekenden, huurders en kopers vast in de basisadministratie.
• Doet voorstellen met betrekking tot het beleid inzake verhuur, leefbaarheid en voorbereiding herstructurering.
• Levert een actieve bijdrage aan beleidsvoorbereidende taken op het gebied van onder andere markt, product, verhuur, verkoop, leefbaarheid, ontwikkeling, kwaliteit en strategisch voorraad beheer.
• Verzorgt gegevens en analyse ten behoeve van managementinformatie.
Functie eisen
De Woonconsulent die wij zoeken heeft:
• HBO werk- en denkniveau.
• Kennis van de (werk)processen binnen de organisatie.
• Kennis van het bezit van de corporatie en marktontwikkelingen daarin.
• Kennis van wet- en regelgeving.
• Kennis van en inzicht in relevante ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting in het algemeen en qua juridische aspecten.
• Inzicht in de mogelijkheden en verantwoordelijkheden/bevoegdheden van externe partijen inzake activiteiten.
• Kennis en ervaring met sociaal beheer.
• Kennis van de sociale kaart van KleurrijkWonen.
• Kennis van het verlenen van dienstverlening en marketing.
• Kennis van kantoorautomatisering.
Arbeidsvoorwaarden
KleurrijkWonen biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast heerst er een prettige werksfeer en zijn er ontwikkelingsmogelijkheden.

Sollicitaties kunnen tot en met 14 november 2010 verstuurd worden naar [email protected]
glassVacature Zoeken
glassSite doorzoeken

Zoekwoorden

Reageren