Baanbrekend in Recruitment!

UWV:´re-integratiebudget voor mensen in WW gerichter inzetten´


UWV Werken aan perspectief

 

Toelichting

Het UWV is gebonden aan vele regels zeker met betrekking tot re-integratietrajecten. Deze trajecten zijn noodzakelijk en helpen vele mensen terug te keren in het arbeidsproces maar kosten ook veel geld. Doordat UWV gebonden is aan beperkte budgetten en de regel dat traject die gestart zijn in bijvoorbeeld 2009 en nog niet zijn afgerond, wordt het telt het budget mee voor 2010. Hierdoor is al vroeg in het jaar een groot deel van het budget gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er minder re-integratie budget beschikbaar is voor mensen die later in het jaar instromen. Hieronder de volgende publicatie van het UWV waar op deze kwestie inhoudelijk wordt ingegaan en hoe het UWV hiermee omgaat. Blijft de vraag of dit de juiste manier is om optimaal om te gaan met re-integratietrajecten.

Gerichter inzetten re-intergratie budget

Voor re-integratietrajecten bij re-integratiebedrijven heeft UWV elk jaar een budget beschikbaar. UWV gaat dit budget voor mensen met een WW-uitkering gerichter inzetten. Door de economische crisis heeft UWV meer klanten en zijn er daarmee ook meer mensen een re-integratietraject gaan volgen. Daarnaast tellen re-integratietrajecten die in 2009 zijn begonnen maar nog niet zijn afgerond, mee voor het budget van 2010. Om deze twee redenen heeft UWV al vroeg in het jaar een groot deel van het re-integratiebudget voor klanten met een WW-uitkering gebruikt. Dit heeft consequenties voor de uitvoering. UWV zal het resterende budget gerichter inzetten. Uw werkcoach kan u adviseren welke middelen voor u het meest geschikt zijn in het vinden van een nieuwe baan.

Wanneer kan ik wel een re-integratietraject krijgen?

Helaas kunnen we op dit moment geen duidelijkheid geven over de inzet van een re-integratietraject via een gespecialiseerd bureau.


Welke ondersteuning kan ik van UWV verwachten?

Heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u in overleg met uw werkcoach in aanmerking komen voor groepsgewijze klantondersteuning, sollicitatietraining door werkcoaches, competentietesten, samenwerking met uitzendbureaus, inzet leerwerkloketten, BBL-trajecten en crisismaatregelen zoals EVC/ EVP en scholingsbonus, de [email protected], enzovoorts.


Moet ik stoppen met mijn re-integratietraject?

Nee, als u met een traject of een goedgekeurde individuele re-integratieovereenkomst (IRO) bent begonnen, mag u dat afmaken.


Wat kan ik doen als ik geen re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf krijg?

Dan kunt u na overleg met uw werkcoach gebruik blijven maken van de ondersteuning die het WERKbedrijf zelf geeft. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit groepsgewijze klantondersteuning, sollicitatietraining door werkcoaches, competentietesten, samenwerking met uitzendbureaus, inzet leerwerkloketten, BBL-trajecten en crisismaatregelen zoals EVC/ EVP en scholingsbonus en de [email protected]


Wat gebeurt er met mijn re-integratietraject als ik een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heb?

Dan verandert er niets in de manier waarop UWV re-integratietrajecten toekent.

 

Vacature Zoeken
Site doorzoeken

Onze Labels

MAATWERK
 • geschikt voor werving op maat
 • aangepaste campagne
 • vanaf € 549,-
Label S
 • geschikt voor goed vindbare kandidaten
 • 30 dagen campagne
 • vast tarief: € 949,-

Label M
 • geschikt voor voldoende vindbare kandidaten
 • 30 dagen campagne
 • vast tarief: € 1149,-

Label L
 • geschikt voor redelijk vindbare kandidaten
 • 60 dagen campagne
 • vast tarief: € 1749,-

Label XL
 • geschikt voor beperkt vindbare kandidaten
 • 60 dagen campagne
 • vast tarief: € 1949,-